Нотариус на ул Петрова

Нотариус Красимир Бележков

Главно меню

Калкулатори за..

Необходими документи

НОТАРИУС КРАСИМИР БЕЛЕЖКОВ
Рег. № 617 в регистъра на Нотариалната камара

Нотариална кантора
гр. София, п.к.1613,
Район «Красно село» на Столична община
ж.к. «Красно село»
ул. «Хубча» № 2

бул. „Гоце Делчев“
(над супермаркет „Фантастико“)

Работно време:
Понеделник-петък 9.00 ч .-17.30 ч.
Събота — посещения на адрес при предварително записан час (час може да бъде записан само в работно време на телефон 02 987 66 45)
Неделя почивен ден

Контакти:

тел. 0887 32 67 67
тел.: 02 987 66 45
факс: 02 987 66 45

Нотариалната кантора е разположена на 2 етаж в сградата на комплекс «Фантастико», над супермаркет

„Фантастико“. Входът е откъм ул. „Хубча“, на около 10 м. от бул. „Гоце Делчев“.
Търговско-административният комплекс, в който се помещава нотариалната кантора, се намира на ъгъла на бул. «Гоце

Делчев» и ул. «Хубча», на около 100 м. от кръстовището на бул. «Цар Борис ІІІ» и бул. «Гоце Делчев» ( до пазар «Красно

Нотариалната кантора се намира в близост до:

Район «Красно село» на Столична община
Гр.София, бул.“Цар Борис III“ № 124, п. к. 1612,
www.krasnoselo.net

Район «Витоша» на Столична община
Гр.София, ул.“Слънце“ №2, п. к. 1618,
www.raionvitosha.com
Кметство с. Владая, ул. Войнишко въстание 61, п. к. 1641 ;
Кметство с. Мърчаево, ул. Симеон Велики 1, п. к. 1696 ;

Район «Овча Купел» на Столична община
Гр.София, бул. „Цар Борис“ №136, п. к. 1618
Кметство Мало Бучино, п. к. 1362
Квартал Суходол, п. к. 1362
Горна баня, п. к. 1614

Район «Красна Поляна» на Столична община
Гр.София, ул. „Освобождение“ №25, п. к. 1330,
www.krasnapoliana.com

ТД на НАП София град, www.nap.bg
Офис Витоша тел.:9179124; 9179131, Адрес:бул.„Цар Борис III” 215
Офис Овча купел, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя, тел.8189867; 8189856, бул.

„Цар Борис III” 136В»
Офис Красна поляна, тел. 8129101; 8129116, бул.„Възкресение” 1А
Офис Красно село, тел :9150461; 9150489, бул. «Македония» №3;

Агенция по геодезия, картография и кадастър – София
гр. София, кв. “Павлово”, ул. “Мусала” №1, тел: 02/8188374; 9557266

Полицейски управления на МВР — 6-то РПУ
Гр.София, ж.к. «Красно село», бул. «Братя Бъкстон» № 5
Тел.:02/ 9827 3186

Общинска служба Земеделие — Овча Купел
гр.София 1618, бул. «Цар Борис ІІІ» № 136;

www.notarius617.com

Нотариусите в твоя град.Телефони и адреси.Попитай за цената !

Нотариуси в София (център)

Мирослава Великова Димова-Савова

Район София

Адрес на кантората:

Аделина Енчева Илиева-Велинова

Гр. София -център
Адрес на кантората:
бул. Патриарх Евтимий № 48, партерен етаж, ап.1
Телефони за връзка с кантората: 02/984 80 70
Сайт:

Аксения Милкова Монова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Солунска № 16, етаж 1, ап. 3
Телефони за връзка с кантората: 02/989 35 05 или 02/ 981 56 24
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Албена Щилянова Наумова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Славянска № 22, етаж 3, ап. 8
Телефони за връзка с кантората: 02/9862087 или 02/ 9814088
Сайт:

Албена Георгиева Шербанова

гр. София -център 1202
Адрес на кантората:
ул .Бачо Киро № 4, партерен етаж
Телефони за връзка с кантората: 02/9834556
Имейл за връзка: [email protected],
Сайт: www.notary500.com

Александър Лозанов Димов

гр. София -център 1606
Адрес на кантората:
бул. Македония №6, етаж 1, ап. 8
Телефони за връзка с кантората:
02/8528551 или 954 94 93
Сайт:

Александър Иванов Павлов

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Солунска №13, етаж 4
Телефони за връзка с кантората: 02/980 80 35 или 988 37 46
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Нотариус №310
Александър Иванов Чакъров
гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
бул. Патриарх Евтимий №5, партерен етаж
Телефони за връзка с кантората: 02/980 35 77 или 986 67 89
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Ангелина Величкова Георгиева

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Любен Каравелов №68, партерен етаж
Телефони за връзка с кантората: 02986 38 99/986 07 75
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Андриян Балчев Балчев

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Пиротска № 5, етаж 2, офис 11
Телефони за връзка с кантората: 02/986 68 53
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Анета Христофорова Микова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Иван Вазов № 9, ап. 1Б, партерен етаж
Телефони за връзка с кантората: 02980 24 07
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Анета Цветкова Томова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Ген. Скобелев № 54, етаж 1
Телефони за връзка с кантората: 02952 23 80
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Анна Цочева Найденова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
бул. „Патриарх Евтимий” № 36, вх.А, партерен етаж, ап.1
Телефони за връзка с кантората: 02980 84 40, или 986 60 63
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Антоанета Итева Итева

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Трапезица № 4, вх. 4, етаж 3, ап. 38
Телефони за връзка с кантората: 02980 03 82 или 989 50 95
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Антоанета Христова Любенова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
бул. Евлоги Георгиев 32, етаж 1 /над партерен етаж/
Телефони за връзка с кантората: 02866 43 68 или 963 14 10
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Антони Велков Гетов

гр. София -център 1142
Адрес на кантората:
бул. Васил Левски № 58А, етаж 1, ап. 1
Телефони за връзка с кантората: 02981 59 17 или 989 04 32
Имейл за връзка:[email protected]
Сайт:

Богдана Красимирова Бъчварова

гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
ул. Хан Аспарух №47, етаж 1, ап. 1а
Телефони за връзка с кантората: 02980 53 93 или 888,237,700
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Борислава Михайлова Налбантова

гр. София -център 1142
Адрес на кантората:
бул. Евлоги Георгиев №73 А, етаж 1, ап. 3
Телефони за връзка с кантората: 02963 27 22, 963 11 16
Имейл за връзка: [email protected]
Сайт:

Нотариус №262
Валентина Стоянова Алексова (262)
гр. София -център 1000
Адрес на кантората:
бул. Александър Стамболийски № 24, партерен етаж
Телефони за връзка с кантората: 02980 42 26 или 980 04 27
Сайт:

notariusbg.blogspot.com

Нотариус – Бисерка Петрова

Нотариус Бисерка Борова Петрова практикува в собствена кантора на територията на град Монатана. Кантората се намира на ул. Граф Игнатиев 4. Нотариус Петрова е регистрирана под № 599 в регистъра на Нотариалната камара.

В качеството си на нотариус, Бисерка Петрова извършва следните нотариални услуги:

 • сделки с недвижими имоти
 • заверка на пълномощни
 • приемане и съхранение на завещания
 • нотариални консултации
 • изповядване на сделки
 • заверка на преписи

При сделките с недвижими имоти е необходимо, продавачът да представи пред нотариуса всички документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава. Сделките, имащи право на прехвърляне или ползване на собственост, се считат за завършени след издаването на нотариален акт.

Нотариус Бисерка Петрова е юридическо лице, разполагащо с правомощия за извършване на заверка на пълномощни. Пълномощното представлява оправомощаване от едно лице (упълномощител) за друго лице (упълномощен) да извършва определени правни или фактически действия. Нотариус Петрова извършва заверка на пълномощни за: покупко-продажба на имот; управление, продажба и закупуване на МПС; издаване на нотариален акт за собственост; договорна ипотека.

В нотариална кантора Петрова град Монтана се изготвят нотариални покани. В кантората се изготвят окончателни и предварителни договори, удостоверение и други документи, изискващи нотариална заверка.

Нотариалната кантора на Бисерка Борова Петрова се намира на ул. Граф Игнатиев 4 в град Монтана. Нотариус Петрова е регистрирана под № 599 в регистъра на Нотариалната камара.

info-register.com

Нотариус на ул Петрова

Нужен Ви е доверен съветник?

Необходим Ви е нотариус!

Нужен Ви е доверен съветник?

Необходим Ви е нотариус!

Научете повече

за нотариалната камара

Намерете нотариус

в близост до Вас

Прочетете

последните ни съобщения

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме, че във връзка с предстоящото отбелязване на 20 години от създаването на Нотариалната камара на Република България, Камарата ще изработи плакати/постери, чрез които да се популяризира.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме, че на 18.07.2018 г. е внесен в 44-то НС от Министерски съвет проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви за провеждането на Кръгла маса по проблеми на имотния регистър в България и необходимостта от законодателни промени, която ще се състои на 06.07.2018 г. (9:30 ч.) в сградата на Съюза на юристите в България на ул.

Уведомяваме Ви, че на стр. 11 в брой: 55 от 03.07.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в Закона за арендата в земеделието, в §18 и §19 от Заключителните разпоредби на ЗИД на.

Напусна ни уважаваният от нас професор Методи Марков! Професор Марков е член на редколегията на „Нотариален бюлетин“ и е автор е на много безценни материали в областта на гражданско-правните науки,

Поклон пред паметта му!

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на 14.06.2018 г. се проведе заседание на Комисията по земеделието и храните към 44-тото Народно събрание. В рамките на дневния ред министърът на земеделието е докладвал прилагането на последните.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че днес, 08.06.2018 г., в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите, по покана на г-жа Вергиния Кръстева, зам. министър на земеделието, се проведе среща между председателя на Съвета на.

Имате нужда от лице, което ще установи

правото Ви на собственост и ще носи

www.notary-chamber.org

НОТАРИУСИ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Александър Александров Александров
Адрес: ул. Мусала 2, ет. 1, ап. 5
рег. №: 316;
Телефон: 052/608 588;
Дата на вписване: 16.9.1998 Помощник-нотариус: Красимир Костадинов Радев;

Александър Тодоров Ганчев
Адрес: ул. Братя Шкорпил 14
рег. №: 194;
Телефон: 052/607 697, 699131, 052/607 698;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 14.9.1998 Помощник-нотариус по заместване: Жана Великова Колева;

Ана Николова Николова-Пачолова
Адрес: ул. Драгоман №33, ет.2
рег. №: 537;
Телефон: 052/601 735, 052/610 608;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 23.2.2008, Помощник-нотариус по заместване: Христина Николаева Джоварова

Борис Димитров Василев
Адрес: бул. Съборни 38, ет. 1
рег. №: 124;
Телефон: 052/60 76 96;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: Дата на вписване: 31.8.1998, Помощник-нотариус: Радостина Росенова Климова;

Ваня Георгиева Георгиева
Адрес: район Одесос, ул. Поп Харитон № 5, ет. 2
рег. №: 549;
Телефон: 052/ 605739;
E-mail: [email protected] notarius549;
Дата на вписване: 20.12.2008, Помощник-нотариус по заместване: Светлин Борисов Спасов;

Веселин Михайлов Петров
Адрес: ул. Ивайло № 2, офис 1
рег. №: 205;
Телефон: 052/60 17 37;
Дата на вписване: 9.9.1998;

Веселина Христова Апостолова
Адрес: ул. „Драгоман“ № 25, ет. 1, офис 2
рег. №: 244;
Телефон: 052/63 80 08;
Дата на вписване: 11.9.1998;

Виктория Илиева Дякова
Адрес: бул. Мария Луиза 21, ет. 1
рег. №: 115;
Телефон: 052/630 130;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 27.8.1998, Помощник-нотариус по заместване: Георги Йорданов Дяков;

Георги Лазаров Икономов
Адрес: бул. Съборни 19, ап. 6, ет. 2
рег. №: 213;
Забележка: починал на 14.07.2016 г.

Даниела Стефанова Върлева
Адрес: ул.Преслав, № 6, ет.1 и 2
рег. №: 480;
Телефон: 052/64 64 11;
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Красен Грозданов Захариев;

Диана Борисова Бейлерян
Адрес: ул. Радко Димитриев 7, ет. 4, офис 3
рег. №: 012;
Телефон: 052/609 913, 052/60 90 12;
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус: Христо Георгиев Митров;

Диана Янкова Стоянова
Адрес: ул.“Княз Александър Батенберг“ № 6, ет.2
рег. №: 192;
Телефон: 052/608 761, 052/608760, 608005;
Дата на вписване: 8.9.1998, Помощник-нотариус: Стоян Дончев Стоянов;

Елена Здравкова Дионисова
Адрес: бул. Сливница 47, партер
рег. №: 190;
Телефон: 052/601 380;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Елена Тодорова Събева;

Жана Костадинова Тикова
Адрес: бул. Осми приморски полк №50, ет. 2, офис 2
рег. №: 214;
Телефон: 052/607 418, 052/607 419;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Добринка Емилова Пенкова;

Жельо Костов Костов
Адрес: ул. Драган Цанков 12 рег. №: 149;
Телефон: 052/607 965;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 1.9.1998;

Ивелина Драгославова Обретенова
Адрес: ул. Осми Приморски Полк “ № 54,ет.3,офис № 14,в сградата на „Central point“
рег. №: 561;
Телефон: 052/33 33 78;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 20.12.2008, Помощник-нотариус: Кремена Иванова Колева-Янакиева;

Илияна Григорова Маджунова – Монева
Адрес: бул. Княз Борис І 59
рег. №: 195;
Телефон: 052/607 727;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 14.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Благовеста Красимирова Христова;

Калоян Пенчев Иванов
Адрес: ул. Драган Цанков 4, ет. 1
рег. №: 336;
Телефон: 052/600 295;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000;

Камен Петков Костадинов
Адрес: ул. Генерал Колев, № 27
рег. №: 520;
Телефон: 052/605 110;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус: Десислава Любомирова Димчева;

Катя Тонева Паунова – Димитрова
Адрес: ул. Черни връх 3, офис 2
рег. №: 382;
Телефон: 052/602860, 0898/525457; 0898/602960; 0898/602860
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус: Ева Георгиева Добрева;

Красимира Георгиева Кангалова
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф” 1, ет. 1
рег. №: 513;
Телефон: 052/641841, 0888/452259;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус: Тодор Константинов Тодоров;

Кънчо Ицков Ицков
Адрес: ул. „Ангел Кънчев” 13, ет.1, ап. Б и ап. 3
рег. №: 572;
Телефон: 052/611 888;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 20.12.2008, Помощник-нотариус: Татяна Маринова Балинова;

Людмила Паскалева Богословова-Гонова
Адрес: ул. Ал. Константинов 2 „А“, ет. 1, офис 2 и офис 3
рег. №: 116;
Телефон: 052/60 90 58;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 27.8.1998

Максимилиан Петков Динчев
Адрес: ул.“Братя Шкорпил“ № 26, ет.3, офис 11
рег. №: 529
Телефон: 052/608 445;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 26.1.2007, Помощник-нотариус: Полина Евгениева Узунова;

Марина Янчева Ташева
Адрес: бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1, ап. 2
рег. №: 334;
Телефон: 052/60 58 49;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000; Помощник-нотариус: Явор Николаев Ташев;
Забележка: Промяна района на действие от РС-Варна в РС-София, считано от 13.04.2018 г. Архивът е предаден на нотариус Орлин Стефанов, рег. № 196 на 06.03.2018 г.

Наталия Баева Стоева
Адрес: ул. Драгоман 32, ет. 1
рег. №: 114;
Телефон: 052/630 230, 052/60 35 24;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 27.8.1998; Помощник-нотариус по заместване: Радостина Димитрова Стефанова;

Николай Стоянов Дюлгеров
Адрес: ул. Параскева Николау 4
рег. №: 484;
Телефон: 052/655 688, 052/655 699;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Мария Стефанова Дачева;

Огнян Димитров Шарабански
Адрес: бул. Владислав Варненчик 110, ет. 2, офис № 5
рег. №: 147;
Телефон: 052/60 65 79, 052/61 42 35;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 1.9.1998, Помощник-нотариус: Димитър Огнянов Шарабански;

Орлин Якимов Стефанов
Адрес: ул. Поп Харитон 4
рег. №: 196;
Телефон: 052/617 895;
Дата на вписване: 14.9.1998;

Павлина Нейчева Симеонова
Адрес: бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3, ап. 30
рег. №: 335;
Телефон: 052/60 15 87, 052/633 663, 630 660;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус по заместване: Жанета Панкова Василева;

Петранка Иванова Димитрова
Адрес: бул. Владислав Варненчек 55, ет. 3, офис 3
рег. №: 332;
Телефон: 052/60 12 26;
Дата на вписване: 11.10.1998, Помощник-нотариус по заместване: Станислава Димитрова Димитрова;

Петър Стоянов Петров
Адрес: ул. Иван Вазов 17, ет. 1
рег. №: 224;
Телефон: 052/60 81 07;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус: Преслава Стоянова Петрова;

Полина Недялкова Миткова
Адрес: бул. „Чаталджа“, № 20, вх. “ Б“, офис № 9
рег. №: 478;
Телефон: 052/620 622, 052/620 553;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус: Диана Петрова Градева;

Роза Христова Кожухарова
Адрес: бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 2
рег. №: 212;
Телефон: 052/63 66 62;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Елица Тодорова Георгиева;

Росица Колева Табакова
Адрес: ул. Петър Парчевич 7
рег. №: 148;
Телефон: 052/60 12 93;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 1.9.1998;

Светлана Димчева Димова
Адрес: бул. Съборни 12
рег. №: 363;
Телефон: 052/632087;
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус по заместване: Дарина Стоева Стоянова;

Светлана Райчева Стойчева
Адрес: ул. Архимандрит Филарет 10, ет. 2, ап. 1
рег. №: 193;
Телефон: 052/624 641, 052/611 588;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 8.9.1998;

Стелиана Александрова Костадинова – Събева
Адрес: ул. Г. Бенковски 11, ет. 1, ап. 1
рег. №: 446;
Телефон: 052/61 48 36;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 25.3.2000, Помощник-нотариус по заместване: Стефка Георгиева Владимирова;

Тодор Милков Милков
Адрес: Цар Освободител 23, ет. 1
рег. №: 237;
Телефон: 052/609870, 1, 2, 052/608 567;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Мая Иванова Йорданова;

Юлия Тодорова Каменова – Костадинова
Адрес: бул. Владислав Варненчик, № 16,вх.А, ет.1, ап.8
рег. №: 434;
Телефон: 052/63 18 18, 052/63 88 88;
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус: Виолета Великова Петрова;

Янчо Димитров Несторов
Адрес: ул. Мария Луиза 4
рег. №: 011;
Телефон: 052/607 825, 052/607826;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус по заместване: Галина Тодорова Стефанова;

Ася Николова Асенова
Адрес: пл. Освобождение 12, ет. 2
рег. №: 019;
Телефон: 054/802 797, 054/82 20 52;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус по заместване: Милена Христова Димитрова;

Валентин Парушев Въков
Адрес: ул. Сан Стефано 1-A, п.к. 205
рег. №: 018;
Телефон: 054/802 841;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 24.8.1998, Помощник-нотариус по заместване: Румен Парушев Въков;

Гергана Христова Великова-Ценова
Адрес: ул. Съединение 113, ет. 1, офис № 2
рег. №: 702;
Телефон: 054/80 00 49, 0899/ 88 64 91
Факс: 054/80 00 49
E-mail: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 29.5.2016

Гюнер Изет Айналъ
Адрес: ул. „Добри Войников“ № 9, ет. 2, офис № 5
Рег. номер: 715
Телефон: 0899364616
Имейл: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 29.1.2017

Йоана Орлинова Симеонова
Адрес: ул. „Стилиян Чилингиров“ № 4
Рег. номер: 717
Телефон: 054/800 055, 0888/ 61 12 20
Имейл: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 29.1.2017

Кольо Тодоров Митков
Адрес: ул. Съединение 109
рег. №: 222;
Телефон: 054/80 28 78;
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Веселина Колева Тодорова-Татарска;

Миглена Иванова Атанасова
Адрес: ул. „Съединение“ № 76
Рег. №: 709
Телефон: 054/802 684, 0885/14 57 06
Имейл: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 27.11.2016

Райна Добринова Добрева-Иванова
Адрес: ул. „Лайош Кошут“ № 1, ет. 1
Рег. №: 714
Телефон: 054/810006
Имейл: [email protected]
Дата на вписване: 29.1.2017

Светлозар Димитров Стоилов
Адрес: ул. Добри Войников 9 – 13, офис № 1
рег. №: 024;
Телефон: 054/800 811, 054/2 21 20;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 27.8.1998

Христина Славчева Иванова-Табакова
Адрес: ул. „Съединение“ № 109 партер
рег. №: 716;
Телефон: 0896 707203;
E-mail: [email protected];
[email protected]
Дата на вписване: 29.1.2017
Помощник – нотариус: Дияна Стефанова

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

Галя Иванова Георгиева
Адрес: ул. Иван Асен № 1 – партер
рег. №: 223;
Телефон: 0601/6 26 71;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 9.9.1998;

Кинка Пенева Генчева
Адрес: ул. Стефан Караджа 4, партер
рег. №: 317;
Телефон: 0601/6 64 16, 0601/6 42 45;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 30.9.1998, Помощник-нотариус: Боянка Лалева Христова;

Петя Славчева Ангелова
Адрес: ул. Стефан Караджа 6 А
рег. №: 496;
Телефон: 0601/6 28 77;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 28.1.2005, Помощник-нотариус по заместване: Янита Милчева Петрова;

Светослав Иванов Генчев
Адрес: ул. Стефан Караджа 4, партер
рег. №: 327;
Телефон: 0601/6 64 16, 0601/6 42 45
E-mail: [email protected]; [email protected]
Дата на вписване: 26.9.1998;
Забележка: промяна на района на действие от РС-Омуртаг в РС-Търговище, считано от 25.03.2017 г. Архивът е предаден на нот. Светлана Йорданова, рег. № 674, с район на действие – съдебен район на РС-Омуртаг, считано от 10.04.2017 г.

Бойчо Трендафилов Костов
Адрес: ул. Кирил и Методий 2, вх. Б, ет. 1, ап. 13
рег. №: 282;
Телефон: 084/66 03 71;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 14.9.1998;

Виолета Тодорова Георгиева
Адрес: ул. Искър 1, Новия театър, партер
рег. №: 312;
Телефон: 084/66 09 09;
Дата на вписване: 1.10.1998, Помощник-нотариус: Виктор Георгиев Великов;

Невена Петкова Стоянова
Адрес: ул. Цар Асен 10, партер
рег. №: 291;
Телефон: 084/52 05 50, 0887/202004;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 15.1.2007, Помощник-нотариус по заместване: Цветелин Василев Цонев;

Росица Станкова Кирилова
Адрес: ул. Русе 4, Блок „София“ – партер
рег. №: 380;
Дата на вписване: 12.2.2000;

Роска Илиева Иванова
Адрес: бул. България 34
рег. №: 378;
Телефон: 084/62 96 80;
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус: Маргита Руменова Николова;

ГР.СИЛИСТРА

Десислава Петрова Петрова
Адрес: ул. Стефан Караджа 19, кантора 4 и 5, ет. 2, п.к. 77
рег. №: 429;
Телефон: 086/82 15 62;
E-mail [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000, Помощник-нотариус по заместване: Людмила Тодорова Атанасова;

Добромир Мирчев Стефанов
Адрес: ул. „Добруджа“ № 41, ет. 2, вх. В, Бизнес център „Силистра“, офис № 13
Рег. №: 710
Телефон: 0879 684786, 086 820037
Имейл: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 27.11.2016

Златко Иванов Нотев
Адрес: ул. Илия Блъсков 7, до Съдебната палата
рег. №: 307;
Телефон: 086/820 307, 086/821 307;
E-mail [email protected];
Дата на вписване: 14.9.1998;

Никола Христов Николов
Адрес: ул. „Добруджа“ № 4 вх.А, ет. 1
рег. №: 704;
Телефон: 0878/ 78 54 74, 0868/20 106;
E-mail [email protected]; [email protected]
Дата на вписване: 29.5.2016;

Румен Димитров Тодоров
Адрес: ул. Цар Шишман 28, ет. 1, ап. 1
рег. №: 105;
Телефон: 086/82 08 60, 086/82 08 61;
E-mail [email protected];
Дата на вписване: 7.9.1998;

Веселин Желязков Томов
Адрес: ул. Иван Пенаков 13
рег. №: 158;
Телефон: 058/60 19 99;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Велина Христова Искрева-Димитрова;

Драгостин Петров Байчев
Адрес: ул. Доктор Иван Пенаков №9, ет. 1, офис 1 и 4
рег. №: 535;
Телефон: 058/60 20 18;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 11.12.2004, Помощник-нотариус: Катя Драгостинова Петрова;

Евгения Тихомирова Заркова
Адрес: ул.“ Георги Кирков“ №12
рег. №: 653;
Телефон: 058/ 600 517, 058/600 518 и 0889 121 653;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 20.12.2015 г.

Елена Русчева Стоянова
Адрес: бул. Добруджа 28, ет. 1, стая 110
рег. №: 301;
Телефон: 058/60 31 32;
Дата на вписване: 9.9.1998;

Ирена Димитрова Пенева
Адрес: ул. Димитър Петков 4, Търговски център, ет. 2
рег. №: 177;
Телефон: 058/60 11 55, 058/60 14 54;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус: Светлана Иванова Калева;

Мирчо Добрев Стефанов
Адрес: бул. 25-ти септември 56, вх. Б, партер до ДРС
рег. №: 175;
Телефон: 058/60 41 47;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 7.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Добромир Мирчев Стефанов;

Пламен Цанков Минков
Адрес: ул. Славянска 11 Б
рег. №: 159;
Телефон: 058/60 54 36;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 4.9.1998;

Радослав Тодоров Георгиев
Адрес: ул. Д-р Иван Пенаков 13
рег. №: 330;
Телефон: 058/603 192;
E-mail: [email protected] ;
Дата на вписване: 9.2.2004, Помощник-нотариус по заместване: Владислава Георгиева Петрова-Стоянова;

Цветан Антонов Иванов
Адрес: ул. Даме Груев 11-13, ет.2, офис 1
рег. №: 084;
Телефон: 058/605 607;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 31.8.1998, Помощник-нотариус: Цонка Георгиева Велкова;

Юлиян Веселинов Димитров
Адрес: ул. Екзарх Йосиф І, № 6, ет.1
рег. №: 160;
Телефон: 058/60 55 61;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 4.9.1998, Помощник-нотариус: Ралица Стоянова Иванова;

Юлияна Георгиева Демирева – Кадикянова
Адрес: ул. Генерал Киселов 3а, ет. 1, партер
рег. №: 519;
Телефон: 058/60 45 61;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Ралица Стоянова Петрова

Обретен Петров Обретенов
Адрес: ул. Петър Берон 1, ет. 2
рег. №: 109;
Телефон: 0579/7 64 46, 0579/7 60 62;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване 10.9.1998, Помощник-нотариус по заместване: Росица Петкова Христова;

Светлин Иванов Илчев
Адрес: ул. Черно море 28
рег. №: 314;
Телефон: 0579/7 30 12;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване 23.9.1998;

ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Светлозар Здравков Николов
Адрес: ул. „Йордан Господинов“ № 3
рег. №: 592;
Телефон: 0538/44 100;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 20.12.2008;

Юлияна Димитрова Семерджиева
Адрес: ул.”Борис Спиров” № 47, вход В, приземен етаж
Номер: 661
Телефон: 0538 42086, 0889 202 661
Имейл: [email protected]; [email protected]
Дата на вписване: 20.12.2015

ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Боян Иванов Борисов
Адрес: ул. Васил Априлов № 8, етаж 2, 203
рег. №: 176;
Телефон: 05731/24 42;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 1.12.2007;

Снежина Стефанова Желева
Адрес: ул. Трети март 14, ет. 2 на Автогарата
рег. №: 313;
Телефон: 05731/20 09, 05731/24 29;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000;

Александър Андреев Никитов
Адрес: кв. Повеляново, ул. Боровец бл. 7, ет. 1, ап. 3
рег. №: 226;
Телефон: 0519/9 32 45;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 9.9.1998, Помощник-нотариус: Марина Венциславова Райчев;

Велин Кирчев Майсторов
Адрес: кв. Повеляново, ул. Боровец блок 7, ет. 1, офис 4
рег. №: 465;
Телефон: 051/99 29 29;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 13.11.2004, Помощник-нотариус по заместване: Полина Николаева Спасова;

Калин Константинов Георгиев
Адрес: ул. „Васил Левски“ № 16 А
рег. №: 657;
Телефон: 0895684287;
E-mail: [email protected], [email protected]
Дата на вписване: 20.12.2015 г.

Константин Георгиев Костов
Адрес: ул. Васил Левски 16а
рег. №: 351;
Телефон: 0855/24 27, 0855/22 98;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 12.2.2000

Пламен Богомилов Ангелов
Адрес: ул. “Васил Левски” 69, ет. 2
рег. №: 688;
Телефон: 0877 776227, 0843 12110;
E-mail: [email protected], [email protected];
Дата на вписване: 10.01.2016

Радомир Велев Александров
Адрес: ул. Васил Левски 79, вх. А, ет. 2
рег. №: 254;
Телефон: 08431/35 36;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 11.9.1998, Помощник-нотариус: Айтен Ахмед Бейтула – Алиш;

Йордан Иванов Павлов
Адрес: ул. Братя Шкорпил № 6
рег. №: 035;
Телефон: 0570/8 20 78;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 29.3.1999;

Петър Димитров Марковски
Адрес: ул. Добротица № 28, офис 2
рег. №: 538;
Телефон: 0570 86077;
E-mail: [email protected];
Дата на вписване: 15.11.2008;

Софка Андреева Андонова
Адрес: ул. Н. Й. Вапцаров 7
рег. №: 091;
Телефон: 0570/8 60 48;
Дата на вписване: 31.8.1998, Помощник-нотариус: Адриана Иванова Андонова;

rnk-varna.org

Популярное:

 • Сумма иска для мировых судей Какая максимальная сумма иска, с которой можно обращаться к мировому судье, что входит в эту сумму? Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая максимальная сумма иска с которой можно обращаться к мировому судье? В интернете есть […]
 • Приказ минфина российской федерации о формах бухгалтерской отчётности ПРИКАЗ №66н О формах бухгалтерской отчётности организаций МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДКРЛЦИИ от 20.07.2010 г. 66н О формах бухгалтерской отчетности организаций (с изменениями, внесенными приказами Минфина России от […]
 • Зингер патент Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку На создание новой швейной машины, с челночным стежком, американский портной Исаак Меррит Зингер потратил всего 11 дней. К этому моменту существовало […]
 • Максимально возможный доход на патенте Девять типичных ситуаций Разделы: Деятельность большинства ИП связана с розничной торговлей. Именно в этой сфере возникает множество типичных ситуаций и связанных с ними вопросов со стороны ИП. Рассмотрим основные. Ситуация 1. […]
 • 290 приказ по сиз Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2015 г. N 2н "О внесении изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, […]
 • Надбавка к пенсии за медаль Положена ли надбавка к пенсии за государствееные награды? Я пенсионер ВС СССР и МВД РФ. Награждён орденом "Красная звезда" и "За службу в ВС СССР" III степени, медалью "За боевые заслуги". Положена ли мне ежемесячная доплата к […]
 • Суды кулагина Суды кулагина Серопян Наира Валикоевна Телефон: +7 (863) 244-88-58 Помощник мирового судьи Линченко Эльвира Олеговна Телефон: +7 (863) 244-88-58 Секретарь судебного заседания Пешкова Юлия Александровна Телефон: +7 (863) […]
 • Реестр недвижимости крыма ГОСКОМРЕГИСТР Информация Описание: ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦАГосударственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым – орган исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий переданные на основании […]