Винятки з правил

Страхування — винятки з правил

Як відомо, в будь-яких правилах є винятки. В аспекті страхування, існує ряд винятків по кожному окремому виду.

Багато виключень з правил застерігають страховиків від актів шахрайства, деякі від людської неакуратності і халатності. Всі ці винятки мають право на існування, інакше, поняття «правила» втратило б суть.

За великим рахунком, виключення в договорах страховиків дуже схожі, проте можуть бути незначні розбіжності.

Наприклад, розглянемо декілька видів страхування

Страховка КАСКО улюблене поприще для махінацій.

Бажання страховиків убезпечити себе, очевидне: свідомого використання автомобіля в заздалегідь відомому аварійному стані; управління автомобілем особою, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; перевезення транспортного засобу водним, залізничним та іншими видами транспорту; військові дії, терористичні акти, громадянські війни , масові безладдя; радіоактивне, хімічне забруднення, в результаті якого неможлива експлуатація автомобіля і ін.

Страхування добровільної цивільної відповідальності (ДЦВ)

Нагадаємо, що ДЦВ страхує Вашу відповідальність перед третіми особами. А точніше, Ви перестраховує себе по Автоцивілці, якщо страхової суми не вистачить, на допомогу включається страховка ДЦВ.

Отже, виключення в добровільній цивільній відповідальності: падіння з транспортного засобу вантажу, обладнання і запчастин, потрапляння предметів, які вилетіли з-під колес автомобіля (в цьому випадку збиток покриє КАСКО); управління автомобіля особою, що перебуває в наркотичному, алкогольному сп’янінні; не виплачується збиток, заподіяний транспортному засобу, зазначеному в договорі страхування (знову таки, даний ризик відноситься до страхування КАСКО).

Туристичне страхування подорожуючих

Плануючи свій відпочинок, ми досить часто прогнозуємо і прораховуємо ситуації, які можуть виникнути за кордоном.

Хочемо уберегти себе, і це правильно, загострений інстинкт самозбереження ще нікого не підводив. Беремо більше грошей, складаємо в чемодан тюбик крему від згоряння по більше, туристичну страховку з більшою страховою сумою.

Щодо останнього, необхідно пам’ятати про деякі винятки з правил, адже навіть значна страхова сума, за таких обставин не допоможе: алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння (all inclusive — це звичайно прекрасно, але заходи елементарні обережності ніхто не відміняв); наслідки від спробисамогубства; наслідки екстремальних видів спорту, якщо це не зазначено в страховці; лікування хронічних захворювань; наслідки, що трапились на території країни не зазначеної в договорі; випадки, які трапилися після закінчення дії страхового поліса; онкологічні захворювання, психічні розлади, неврози; профілактичні заходи, загальні медичні огляди; пластична хірургія; венеричні захворювання; консультації та обстеження пов’язані з вагітністю; аборти, крім випадків, коли операція проведена з метою порятунку життя; мануальна терапія, гомеопатія тощо.

Кожен третій Клієнт страхує багаж, виїжджаючи за кордон — коментує Вікторія Шишковська спеціаліст зі страхування Подільського офісу АСК «ІНГО-Україна».

При страховій сумі понад 1 000 у.о., необхідно заповнювати заяву з переліком застрахованих об’єктів з їх орієнтовною вартістю.

Винятки з страхування: конфіскація, реквізиція, арешт застрахованого багажу; радіоактивне забруднення; ядерний вибух; псування багажу комахами.

Добровільне медичне страхування (ДМС)

Як ми вже писали, медичне страхування набирає надзвичайну популярність в Україні. Винятки з цього виду страхування дещо схожі з туристичним страхуванням, але відмінності все ж є: лікування за межами дії страхового поліса; наркоманія, токсикоманія, алкоголізм; вроджені аномалії; вроджені генетичні відхилення, психічні захворювання, синдром Паркінсона, розлад сну; класичні венеричні захворювання;безплідність; клімакс, вагітність, пологи, за винятком позаматкової вагітності і кровотеч.

Страхування квартири (майно)

Як коментує Ірина Васильєва спеціаліст зі страхування Подільського офісу АСК «ІНГО-Україна» — у страхуванні майна, виключення в основному викладені щоб уникнути граничної неакуратності, уважний страхувальник навряд чи зіткнеться з цим: використання газу для інших потреб, ніж внутрішніх, проведення вибухових робіт; проникнення в приміщення дощу, снігу, бруду через вікна і ін

І запам’ятайте, в кожному правилі є виняток. Правило без виключень — це виключення з правил.

ingo.kiev.ua

Хочеш добре скласти ЗНО-повторюй винятки.

З досвіду підготовки до ЗНО

з української мови ( 2011-2012р.)

До ЗНО з української мови залишилось зовсім мало часу,але ти ще можеш підготуватися.Що для цього потрібно?По-перше,не боятися.По-друге,повторювати щодня і повторювати,зверни на це увагу,ВИНЯТКИ з правил.В основному тестові завдання з мови ти зможеш безпомилково виконати,знаючи напам’ять винятки з орфографії,морфології,синтаксису.

Винятки з орфографії:

1.У віддієслівних іменниках із суфіксом ев МАРЕВО,ЗАРЕВО ,

2.Спрощення не відбувається в групах приголосних: ВИСКНУТИ,ВИПУСКНИЙ,ТОСКНО,СКНАРА,СКНІТИ,КІСТЛЯВИЙ,ПЕСТЛИВИЙ,

3.Чергування приголосних не відбувається:

4 .ДВОРУШНИК,МІРОШНИК,РУШНИК,РУШНИЦЯ,СЕРДЕШНИЙ (у знач.бідо-

6.БЕЗ Ь ,бо суфікс К БОЯЗКИЙ,ДЕРЗКИЙ,КОВЗКИЙ,РІЗКИЙ,В’ЯЗКИЙ,

7.Ь після Р тільки Зорькін,Горький .

8.Завжди пишемо з Ь різьбяр,тьмяний .

9.Апостроф не пишеться перед я,ю,є,ї після б,п,в,м,ф,якщо перед ними

стоїть кореневий приголосний,крім р та префікса свято,різдвяний,медвяний,тьмяний,мавпячий,духмяний .

10.Подвоєння нн у прикметниках старослов’янського походження:

стражденний,священний ,але священик.

11.У словах бовван,бовваніти,овва,лляний,ссати,

12.У прислівниках зрання,спросоння,попідтинню,

13.У словах іншомовного походження загальної назви:

14.Мала літера: імена та прізвища людей,що стали загальними,-

Імена та прізвища,вжиті зневажливо : гітлери,квіслінги.

Прикметники із суфіксом –ськ-,утворені від власної назви,якщо вони

не мають значення «імені когось», «пам яті когось»: франківські сонети,

Фразеологізми,наукові терміни: ахіллесова п’ята,бертолетова сіль.

Назви посад,рангів,звань,чинів,титулів,учених ступенів: ректор,академік ,

15. Булонський Ліс (парк), Біловезька Пуща (заповідник), Ярославів Вал (вулиця).

16. День Незалежності,Свято Перемоги,День Перемоги .

17. К иївський вокзал, Д ніпропетровський вокзал,станція Д ніпропетровськ.

18.медаль «За відвагу »,але орден князя Ярослава Мудрого ,орден Дружби

19.Написання складних слів: трудодень,люби-мене(назва квітки),

красуня дівчина,богатир хлопець,велетень дуб.

Суспільно корисний,суспільно необхідний,всесвітньо відомий.

20. Інтер-,контр — пишуться разом: інтер континентальний, контр удар,

21.Правопис частки НЕ :з дієсловом

Написання деяких дієслів з не залежить від лексичного значення:

нездужати(хворіти)-не здужати((не змогти),неславити(ганьбити)-не

славити(не прославляти),непокоїтися(хвилюватися)-не покоїтися(не

бути похованим),недоїдати(жити впроголодь)-не доїдати(залишати

21.Розрізняй прислівник НЕМА (НЕМАЄ) від дієслова НЕ МАЄ

klasnaocinka.com.ua

Винятки з правил

с + ш — [ш:]: вирісши [виріш:и]
з + ш в середині слова — [жш]: вивізши [вивіжши], на початку слова [ш:]: зшити [ш:ити]

з + ж — [ж:]: зжовкнути [ж:оукнути], безжалісний [б-еи-ж:ал’існий]

з + ч в середині слова — [жч]: безчесний [б-еи-жчесний], на початку слова [шч]: зчистити [шчист-ие-ти]
з + дж — [ж-дж]: з джерела [ждж-еи-р-еи-ла]
ш + с’ — [с’:]: милуєшся [м-ие-луj-ие-с’:а]
ж + с’ — [з’с’]: зважся [зваз’с’а]
ч + с’ — [ц’с’]: не морочся [мороц’с’а]
ш + ц’ — [с’ц’]: на дошці [дос’ц’і]
ж + ц’ — [з’ц’]: на смужці [смуз’ц’і]
ч + ц’ — [ц’:]: у хусточці [хустоц’:і]
На межі слів приголосні [ш], [ж], [ч] перед [c’], [ц’] не зазнають асимілятивних змін: [ваш с’інок’іс], [де ж с’істи]
д + с — [дзc]: відступ [в’ідзступ]
д + ц — [дзц]: відцуратися [в’ідзцурат-ие-с ‘а]
д + ш — [джш]: відшліфувати [в’ іджшл’іфувати]
д + ч — [джч]: відчинити [в’іджч-ие-нити]
д + ж — [джж]: відживати [в’іджж-ие-вати]
д + з — [дзз]: відзвук [в’ідззвук]
т + с — [ц]: братство [брацтво]
т + ц — [ц:]: коритце [кориц:е]
т + ш у нормальному темпі мовлення — [чш]: багатшати [багачшати], у жвавому
мовленні — [ч:]: [багач:ати]
т + ч — [ч:]: квітчати [кв’іч:ати]
При вимові відбувається також спрощення в групах приголосних:нт + ськ — [н’c’к]: студентський [студен’с’кий]
ст + ськ у звичайному темпі — [с’к]: туристський [турис’кий],у повільнішому — [с’:к]: [турис’:кий]
нт + ст — [нст] агентство [агенство]
ст + ц’ — [с’ц’]: артистці [артис’ц’і], у старанній вимові [c’ц’:]: [артис’ц’:і]
ст + ч — [шч]: невістчин [н-ие-в’ішч-ие-н]
ст + д — [зд]: шістдесят [ш’ізд-еи-с’ат]
ст + с — [с:]: шістсот [ш’іс:от]

sites.google.com

Умови та винятки для правил транспортування

Застосовується до: Office 365 for enterprises, [email protected]

Останнє оновлення розділу: 2010-09-10

Правила, також відомі як правила транспортування, призначені для контролю передавання повідомлень електронної пошти в організації. Умови визначають повідомлення, до яких потрібно застосувати правило, а винятки мають пріоритет над умовами та виключають застосування правила над певними повідомленнями.

За промовчанням під час створення нового правила зі скороченого списку вибираються найбільш розповсюджені умови, а винятки не вказуються. Якщо натиснути кнопку «Додаткові параметри», можна побачити повний список умов і винятків, у якому можна вказати кілька умов і винятків.

Доступні умови та винятки абсолютно ідентичні. Однак умови вказують повідомлення, до яких потрібно застосувати правило, а винятки виключають повідомлення, до яких не потрібно застосовувати правило.

Розглянемо всі умови та винятки, які можна застосувати до нового правила або до правила, доступні після вибору пунктів «Керування організацією» > «Керування поштою» > «Правила».

Примітка. Деякі з умов і винятків здійснюють пошук тексту в різних компонентах повідомлення електронної пошти. Цей текстовий пошук функціонує таким чином.

 • Якщо умова або виняток містить фразу «містить будь-яке з цих слів», здійснюється пошук введеного тексту. Регістр під час пошуку не враховується, а текст можуть оточувати пробіли та знаки пунктуації.
  Наприклад, «contoso» відповідає « Contoso.». Якщо ж поруч із текстом стоять інші символи, такий варіант не розглядається як відповідність. Наприклад, «contoso» не відповідає «acontoso» або «contosob». Крім того, зірочка (*) функціонує як буквений символ, а не як символ узагальнення.
 • Якщо умова або виняток містить фразу «відповідає таким шаблонам тексту», для пошуку тексту використовується регулярний вираз. Регулярний вираз забезпечує пошук звичайних введених текстових символів, а для пошуку потрібних типів тексту можна використовувати спеціальні символи. Наприклад, «\d» відповідає будь-якій цифрі від 0 до 9. Для отримання додаткових відомостей див. статтю Регулярні вирази у правилах транспортування.

Відправник . це особа

Укажіть відправника повідомлення у спільній адресній книзі.

Укажіть, чи відправник перебуває в межах організації чи поза її межами.

Відправник перебуває в межах організації, якщо виконується одна з таких умов:

 • Адреса електронної пошти відправника належіть до допустимого домену, настроєного як авторитетний домен або внутрішній домен ретрансляції.
 • Адреса електронної пошти відправника належіть до віддаленого домену, де параметр IsInternal має значення $true .

Відправник перебуває за межами організації, якщо виконується будь-яка з таких умов:

 • Адреса електронної пошти відправника не належить до допустимого або віддаленого домену.
 • Адреса електронної пошти відправника належить до допустимого домену, настроєного як зовнішній домен ретрансляції.
 • Адреса електронної пошти відправника належить до віддаленого домену, де параметр IsInternal має значення $false .

Відправник . є учасником групи

Вкажіть групу розсилки, учасником якої є відправник.

Адреса відправника . містить будь-яке з цих слів

Укажіть текстові значення для пошуку в адресі електронної пошти відправника.

Адреса відправників . збігається з будь-яким із цих шаблонів

За допомогою регулярних виразів укажіть текстові шаблони, що відповідають адресі електронної пошти відправника.

Відправник . є в контрольному списку одержувача

Цей параметр доступний тільки в організаціях [email protected]

Відправник визначений у записі контрольного списку в поштовій скриньці одержувача. Записи контрольного списку виконують такі функції.

 • Вони визначають окремі винятки для користувача в контрольній політиці закритого навчального закладу.
 • Вони ідентифікують користувача як жертву в політиці боротьбі з хуліганством.

Докладніші відомості див. у статті Політики нагляду.

Відправник . має певні властивості, що містять будь-яке з цих слів

Укажіть властивості та текстові значення, які необхідно знайти. Текстові значення можуть бути будь-де у вказаній властивості. Необхідно вибрати властивості з попередньо визначеного списку.

Примітка. Ця умова або виняток корисні тільки для відправників, які відображаються у спільній адресній книзі.

Відправник . має певні властивості, що збігаються з цими текстовими шаблонами

Укажіть властивості та текстові шаблони, які необхідно знайти. Текстові шаблони визначаються за допомогою регулярних виразів. Ця умова або виняток мають сенс тільки для відправників, які відображаються у спільній адресній книзі.

Отримувач. це особа

Укажіть отримувача повідомлення у спільній адресній книзі.

Укажіть, чи отримувач перебуває в межах організації, чи поза її межами.

Отримувач перебуває в межах організації, якщо виконується одна з таких умов:

 • Адреса електронної пошти отримувача належить до допустимого домену, настроєного як авторитетний домен або внутрішній домен ретрансляції.
 • Адреса електронної пошти отримувача належить до віддаленого домену, де параметр IsInternal має значення $true .

Отримувач перебуває за межами організації, якщо виконується будь-яка з таких умов:

 • Адреса електронної пошти отримувача не належіть до допустимого або віддаленого домену.
 • Адреса електронної пошти отримувача належить до допустимого домену, настроєного як зовнішній домен ретрансляції.
 • Адреса електронної пошти отримувача належіть до віддаленого домену, де параметр IsInternal має значення $false .

Можна також указати, чи перебуває отримувач у зовнішній партнерській організації. Зовнішня партнерська організація – це домен, настроєний для безпеки Domain Secure.

Примітка. Безпека Domain Secure доступна тільки в локальних організаціях Microsoft Exchange Server 2010. Хмарні організації можуть бачити параметри зовнішніх партнерських організацій, але правила, засновані на цих параметрах, працювати не будуть.

Отримувач. є учасником групи

Укажіть групу, учасником якої є отримувач.

Адреса одержувача. містить будь-яке з цих слів

Укажіть текстове значення, що відповідає адресі електронної пошти отримувача.

Адреса отримувача. збігається з будь-яким із цих текстових шаблонів

За допомогою регулярних виразів укажіть текстові шаблони, що відповідають адресі електронної пошти отримувача.

Отримувач. є в контрольному списку відправника

Цей параметр доступний тільки в організаціях [email protected]

Отримувач визначений у записі контрольного списку в поштовій скриньці відправника. Записи контрольного списку виконують такі функції.

 • Вони визначають окремі винятки для користувача в політиці нагляду закритого навчального закладу.
 • Вони ідентифікують користувача як жертву в політиці боротьби з хуліганством.

Докладніші відомості див. у статті Політики нагляду.

Отримувач. має певні властивості, що містять будь-яке з цих слів

Укажіть властивості та текстові значення, які необхідно знайти. Необхідно вибрати властивості з попередньо визначеного списку.

Примітка. Ця умова або виняток мають сенс тільки для отримувачів, які відображаються у спільній адресній книзі.

Отримувач. має певні властивості, що збігаються з цими текстовими шаблонами

Укажіть властивості та текстові шаблони, які необхідно знайти. Текстові шаблони визначаються за допомогою регулярних виразів. Ця умова або виняток мають сенс тільки для отримувачів, які відображаються у спільній адресній книзі.

msdn.microsoft.com

“Винятки із правил”: уривок із книги

Книжкова весна триває! Книгоновинка від київської авторки Саші ГРИЩЕНКО “Винятки із правил” – розширює лінійку видань для юнацтва.

“Винятки із правил” – три історії про тих, хто ступає в дорослість. Про випробування розчаруваннями, поразками і перемогами. Їхні герої живуть у спокусах пізнати все, не думаючи про наслідки. Історії Саші – про спроби зробити винятки правилом життя.

Етапи створення обкладинки, над якою працювала дизайнерка і письменниця – Алевтіна Шавлач

Уривок із книжки “Винятки із правил”

“Вечір, тим не менше, обіцяв бути класним. Кілька келихів червоного сухого остаточно розслабили мене й підняли настрій.
— Може, познайомиш?
Його голос, мов лезом, різонув мої ноги. Вони затремтіли. Холодний і водночас ніжний, з легеньким відтінком насмішки й задоволення. Сьогодні він на коні. Дівчатам, схоже, взагалі перехопило дух, лише очі вмовляли «познайом, познайом». Мозок намагався вигнати алкоголь, зібрати залишки світлих думок до купи й прийняти правильне рішення.

— На хвилиночку, — різко показала рукою на двері. Мовляв, давай вийдемо і поговоримо.
Але він незворушно стояв позаду й чекав хоч якогось розвитку подій. Допомогу залу можна або хоча б дзвінок другу? Добре, головне тримати себе в руках. Бажано, своїх, а не його.

— Перепрошую… на хвилиночку… поговоримо, — рвучко підвелася зі свого крісла.
Дівчата принишкли. Я вийшла на вулицю. Там уже добряче господарював вітер. Легка сукня проти його влади була безсила.
— Візьми, не мерзни, — він спробував накинути мені на плечі свій піджак.
— Не треба. Обійдуся якось. Це хвилинна розмова.
— Ну, слухаю.
— Ти випадково знайшов мій гаманець, через тебе я запізнилася на іспит, мама ледве не посивіла, а півкласу тепер дивиться в мій бік не те що скоса, а відверто тикає пальцями, і зараз ти сидиш у схожому на генделик ресторанчику, які, за всіма ознаками, зазвичай обходиш десятим боком. Дістали мене ці кляті випадковості!
— Я знаю, де ти вчишся, живеш, із ким дружиш, спілкуєшся і кого ненавидиш. А ти ще й досі думаєш, що це все випадково?
— Ні, тепер я думаю, що ти маніяк.
— Геніально!
— Сподіваюся, це наша остання зустріч.
— Сподівайся.

Видно було, що його розпирала злість. Адреналін пульсував біля скронь, а долоні стислися в кулаки. Але намагався стримуватись і говорити спокійним тоном.
— Слухай, а доки ти будеш приндитися. Давай в кіно принаймні сходимо, чи де там зараз молодь тусується.
— Іди до біса. У мене скоро випускний. Я маю готуватися, — випалила”.

academia-pc.com.ua

Популярное:

 • Растаможка грузовика в россии Ввоз и растаможка грузовиков Не секрет, что при самостоятельном ввозе из-за рубежа грузового автомобиля налагается таможенная пошлина. В результате этого грузовик обходится покупателю в конечном итоге дороже своей […]
 • Законы по кбр ИК-1 п. Каменка Оглавление ФКУ Исправительная колония №1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике Адрес: ул. Д.А. Мизиева, 1., п. Каменка, Чегемский район, КБР, 361424 Телефон(ы): 8 (86630) 7-11-48 Начальник: подполковник […]
 • Разрешения dwg ZWCAD 2018 Standard (локальная лицензия) Новое поколение САПР ZWCAD, которой на сегодняшний день доверяют множество пользователей по всему миру. Традиционно, продукты ZWCAD привлекают внимание благодаря полной поддержке чертежей […]
 • Штраф гибдд не пропустил пешехода Какой штраф за непропуск пешехода? Штраф за непропуск пешехода Какой штраф предусмотрен за непропуск пешехода? Когда нужно уступать пешеходу? Как правильно пропустить пешехода? Актуальные штрафы в этой статье от специалистов […]
 • Закон бф Вериго Закон бф Вериго ВЕРИГО Борис (Бронислав-Валентин) Фортунатович (14 /26/ февр. 1860, Динабург Витебской губ. - 13 июня 1925, Пермь) - ординарный профессор по кафедре физиологии Пермского университета, приват-доцент по кафедре […]
 • Опека и попечительство донецк Опека и попечительство донецк Этот сайт создан с помощью программы "Корс-Сайт". ООО "Корс-Софт" - программы для бизнеса. www.kors-soft.ru Этот анонс - только в демо-версии. Новости - опека, попечительство Во многих семьях есть […]
 • Квитанция об оплате госпошлины за ликвидацию ип Госпошлина за закрытие ИП При прекращении деятельности индивидуального предприятия понадобится ряд документов, среди которых должна быть и квитанция об уплате госпошлины. Госпошлина за закрытие ИП, на оплату которой в 2017 году […]
 • Проблемы квалификации преступлений со специальным субъектом Квалификация преступлений со специальным исполнителем В уголовно-правовой литературе для обозначения таких преступлений чаше всего используется термин «преступления со специальным субъектом». Однако это наименование является […]