Закон 1701-vii от 14102014

Визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб

25.11.2014р. набрав чинності Закон України від 14.10.2014р. № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі-Закон № 1701), який наробив немало галасу.

Мета цього Закону — виявлення всіх власників, засновників, учасників юридичної особи, тобто фізичної особи–кінцевого вигодоодержувача.

Так, Законом № 1701 внесено чимало змін до

 • Господарського кодексу України, № 436-IV від 16.01.2003р.
 • ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», № 755 від 15.05.2003р.
 • Кодексу України про адміністративні правопорушення, № 8073-Х від 07.12.1984р.

Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону № 1701 визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 25 травня 2015р.

Подавати такі дані необхідно за формою 4, яка теж зазнала змін. Особливістю даної форми є подання даних про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) , визначення терміну якого наводиться у п.20 ст.1 ЗУ » Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII. Згідно даного Закону

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Частиною 5 ст. 166 11 Кодексу № 8073 передбачено накладання штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) за неподання юридичною особою такої інформації державному реєстратору у розмірі від трьохсот (5100,0 грн.) до п’ятисот (8500,0 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Допомога щодо оформлення операцій

www.olza.com.ua

Подання інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб: ООРММП України представило роз’яснення

Пропонуємо увазі читачів лист Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММП України), яке звертається до керівників підприємств з проханням ознайомитися з роз’ясненням Федерації роботодавців України щодо розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб. Нагадаємо, таку інформацію потрібно подавати державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців на підставі Закону України від 14.10.2014 р. № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

від 20.05.2015 р. № 01/149

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММП України) висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

25 листопада 2014 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», яким регламентовано обов’язок розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб.

У зв’язку з численними зверненнями щодо порядку встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а також порядку подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, Федерація роботодавців України підготувала лист-роз’яснення щодо розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб.

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ (ФРУ)

від 19.05.2015 р. № 01-1-223

Територіальні організації (об’єднання) роботодавців

Всеукраїнські галузеві організації (об’єднання) роботодавців

Асоційовані та партнерські організації ФРУ

У зв’язку з численними зверненнями щодо порядку встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а також порядку подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи державному реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) повідомляємо.

25 листопада 2014 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі — Закон), яким регламентовано обов’язок розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб.

Цим Законом встановлюється обов’язок подати державному реєстратору інформацію про кінцевих вигодоодержувачів та засновників юридичної особи:

 • для нових підприємств — у момент державної реєстрації;
 • для існуючих компаній — протягом 6 міс з дати набрання чинності Законом, тобто до 25 травня 2015 р.

Відповідно до згаданого Закону:

 • кінцевий вигодоодержувач юридичної особи — це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння 1 особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому фізичною особою — кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Даним Законом було внесено зміни до Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Ст. 64 1 Господарського кодексу України визначено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Згідно з ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» в Єдиному державному реєстрі має міститися, зокрема:

 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • інформація про структуру власності засновників — юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

За порушення порядку розкриття інформації Законом передбачено наступну відповідальність: щодо посадових осіб підприємства — «тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (тобто від 5 100 до 8 500 грн).

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» відомості про юридичну особу або фізичну особу — підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юридична особа, та про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник — юридична особа, представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстраційну картку «Форма 4», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 р. за № 1207/19945 (зі змінами).

Слід зазначити, що положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» не встановлено вимоги щодо подання державному реєстратору будь-яких підтверджуючих документів.

Під час подання реєстраційної картки «Форма 4» заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Звертаємо увагу, що затверджена форма реєстраційної картки (Форма 4) передбачає внесення даних про фізичну особу в розділ про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та формою реєстраційної картки не передбачено внесення у відповідне поле інформації «відомості відсутні» чи «відсутні» тощо.

У разі відсутності відповідних змін (необхідної інформації) юридичною особою така реєстраційна картка не подається.

Нагадуємо також, що у випадку подання неправильно заповненої реєстраційної картки документи буде залишено без розгляду із зазначенням підстави: документи подані не в повному обсязі.

www.apteka.ua

Юридичні особи мають розкривати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів

Ще в жовтні минулого року Парламент прийняв Закон України № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», який змінив правила реєстрації бізнесу, доступу до реєстру прав на нерухоме майно тощо.

Закон у першу чергу стосується юридичних осіб, однак досі не всі з них звернули увагу на ряд нюансів, пов’язаних з поданням державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодо­одержувачів) юридичної особи.

Відтак до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців вноситься у тому числі інформація про:

 • кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юридична особа;
 • про структуру власності засновників — юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб.

Юридичним особам, зареєстрованим до набуття чинності Законом України № 1701-VII, тобто до 25 листопада 2014 р., надано перехідний період строком на 6 міс, протягом яких вони мають подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник — юридична особа. Тобто до 25 травня 2015 р. вищевказану інформацію необхідно подати державному реєстратору шляхом заповнення та подання реєстраційної картки «Форма 4».

Згідно зі ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу в розмірі 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн.).

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

www.apteka.ua

Популярное:

 • Виды уголовных наказаний в рк Для Казахстана Отчеты по практике Предмет: Уголовное право Тип: Курсовая работа Объем: 29 стр. Система и виды наказания в Республике Казахстан Содержание Введение 3 Глава 1. Система наказания 4 1.1 Понятие системы наказаний 4 […]
 • Пенсия военного моряка Калькулятор военной пенсии за выслугу лет на 2017 г. с учетом увеличения с 01.02.2017 г. Калькулятор расчета военной пенсии с 1 января 2018 г. смотреть здесь Посчитать "смешанную военную пенсию" с учетом гражданского трудового […]
 • Какой стаж для пенсии у военных Что учитывается при назначении военной пенсии за выслугу лет? Правом на военную пенсию за выслугу лет обладают лица, имеющие определенный срок выслуги на соответствующей службе, в частности (ст. ст. 1, 3, 4, п. «а» ст. 5 Закона […]
 • Самый выдающийся юрист Самые известные юристы мира Рейтинг самых высокооплачиваемых юристов в мире Юристов, предлагающих свою правовую помощь, сегодня немало. И лишь единицам удалось добиться всеобщего признания, популярности и возможности заработать […]
 • Приказы таможенной службы Приказ Федеральной таможенной службы от 16 апреля 2018 г. N 514 "Об определении местонахождения отдела таможенного оформления и таможенного контроля N 2 Горнякского таможенного поста Алтайской таможни и о внесении изменения в […]
 • Сумма иска госпошлина Госпошлина за раздел имущества Оглавление Государственная пошлина – это федеральный сбор с граждан и юридических лиц, взимаемый в качестве уплаты за совершение юридически значимых действий. В качестве налогового дохода она […]
 • Льготы по налогу на имущество физ лица Льготы по налогу на имущество физических лиц Актуально на: 20 февраля 2017 г. Налог на имущество физических лиц является местным налогом (п. 2 ст. 15 НК РФ). Он устанавливается НК РФ и нормативными актами органов муниципальных […]
 • Федеральный закон no 255-фз от 291206 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и дополнениями) Информация об изменениях: Федеральным […]