Закон україни про строкову службу

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу


Статтею 27 Закону України „Про загальну середню освіту” передбачено, що педагогічному працівнику-призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.

Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 4 квітня 2006 року цей Закон викладено в новій редакції. В Законі зазначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю.

В статті 25 Закону України „Про загальну середню освіту” встановлено педагогічне навантаження вчителя, яке включає 18 годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку.

Отже педагогічний працівник має право на відстрочку за умови наявності педагогічного навантаження не менше 18 годин.
В Законі України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” зазначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому закладі.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, права на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року – на вищий курс.

Громадяни України, звільнені від призову на строкову військову службу або яким було надано відстрочку від призову на строкову військову службу відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», користуються правом звільнення або відстрочки до закінчення строку їх дії або втрати щодо них підстав.

pon.org.ua

Стаття 23. Строки військової служби

Про військовий обов’язок і військову службу

 • перевірено сьогодні
 • закон від 18.02.2018
 • вступив у чинність 25.03.1992

Ст. 23 Про військовий обов’язок і військову службу в останній чинній редакції від 7 січня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Глава IV. Проходження військової служби

Стаття 23. Строки військової служби

1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, — до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, — до 12 місяців.

2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу — 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу;

для осіб офіцерського складу:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, — від 2 до 5 років;

для інших громадян — від 1 до 5 років.

3. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої цієї статті.

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

4. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, — на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, — на строк від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу — на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

5. Особам офіцерського складу, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом тривалість дії першого контракту визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

6. Військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту направляються для проходження строкової військової служби, якщо вони не вислужили встановлені строки строкової військової служби, за винятком випадків, передбачених пунктами «б», «г», «д» чи «з» частини шостої статті 26 цього Закону.

7. Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, — до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

8. До строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцями покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

9. У разі настання особливого періоду:

1) для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) — до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) — до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

2) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації — протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

з моменту введення воєнного стану — до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону;

3) в особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені частиною четвертою цієї статті, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті.

urist-ua.net

В Україні змінили правила призову на військову службу

Рада зобов’язала чиновників і керівників підприємств сповіщати призовників про виклик у військкомати

Депутати Верховної Ради внесли зміни у закон «Про військовий обов’язок і військову службу», які зобов’язують місцевих чиновників та керівників підприємств і навчальних закладів сповіщати призовників про виклик у військкомати.

За відповідний документ з другої спроби проголосували 237 депутатів, передає Еспресо.TV.

Ухвалений закон передбачає, що органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від місця їх перебування в Україні і наявності в їхніх адміністративно-територіальних одиницях військових комісаріатів, будуть зобов’язані на вимогу комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик у військкомати.

Вони мають забезпечити своєчасне прибуття призовників за цим викликом та повинні у 7-денний термін повідомляти комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення від роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних.

Раніше відповідний обов’язок передбачався для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів.

Нагадаємо, у квітні — травні 2017 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 14 135 осіб.

Весняний призов триватиме до кінця травня — економічні новини

Цієї весни до армії призвуть понад 14 тисяч чоловіків віком від 20 до 27 років. Найбільше призовників нарахували у Дніпропетровській області – тисячу 480 осіб. А от з Луганської області призвуть найменшу кількість чоловіків – 210 осіб. У Києві повістки отримають 585 чоловіків, у Харківській області призвуть майже тисячу.

tsn.ua

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

Про військовий обов’язок і військову службу

 • перевірено сьогодні
 • закон від 18.02.2018
 • вступив у чинність 25.03.1992

Ст. 17 Про військовий обов’язок і військову службу в останній чинній редакції від 28 вересня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Глава III. Приписка громадян україни до призовних дільниць, призов і прийняття на військову службу

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

8) вагітну дружину.

3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам — на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, — на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам — на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським — на весь період їх служби.

14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, — до прийняття відповідного рішення.

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

urist-ua.net

Призов до армії 2018: строкова військова служба

Двічі на рік у всіх областях України проводиться набір на строкову військову службу, в рамках якої в армію забирають тисячі українців. З особливостями призову в 2018 році, термінами проведення та підставами для відстрочки розібрався «Юридичний портал України».

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців (ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Військовий обов’язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту своєї держави, забезпечення особовим складом ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Складовою частиною військового обов’язку є строкова служба в армії.

Хто підлягає призову до армії в 2018 році?

Призовний вік в Україні в 2018 році встановлено на рівні 20-27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії, визнані придатними до стройової підготовки і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов’язані пройти службу в рядах збройних сил України. Нагадаємо, що раніше призову в армію підлягали юнаки віком від 18 років. Разом з тим, незважаючи на підвищення віку призовників-строковиків, молоді люди 18-19 років вправі пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом).

Який термін служби в українській армії?

Згідно ст. 23 ЗУ «Про військовий обов’язок и військову службу» термін служби в армії становить:

 • 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти
 • 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра
Які терміни проведення призову на строкову службу в 2018 році?

Як і раніше, в 2018 році в Україні буде проведено дві хвилі закликів в армію — весняний та осінній. Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно Указом Президента України. Так на 2018 рік встановлено такі дати:

 • з 1 квітня по 31 травня 2018 — весняний призов до ЗСУ
 • з 1 жовтня по 30 листопада — осінній призов до ЗСУ
Що робити, якщо принесли повістку?

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. При цьому в Законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Законодавством України передбачено досить великий перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від армії або взагалі не підлягають військовому призову. Так, відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» потрапити під відстрочку можуть:

 • чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину
 • студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій
 • призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї
 • педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські, резервісти і т.д.

Повний перелік підстав відстрочки від призову на строкову військову службу – тут.

Згідно ст. 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

 • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби
 • досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу)
 • які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах
 • виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу
 • засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання
 • призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних
Як отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров’я?

На сьогоднішній день, згідно із законодавством України, існує кілька способів отримати відстрочку або звільнення від армії. Одним з яких є звільнення (постійне або тимчасове) від строкової військової служби за станом здоров’я. І відстрочка, і звільнення від служби оформляються виключно за рішенням призовної комісії на підставі проведеної військово-лікарської експертизи.

Проведення медогляду призовників сприяє визначенню стану їх здоров’я і ступеня придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональні порушення, а також фактична працездатність, спеціальність і освіта. Після закінчення медичного огляду виноситься Постанова ВЛК (Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Як правило, повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія і т.д. У більшості інших випадків мова йде не про списання призовника через непридатність до служби, а про необхідність в лікуванні, на підставі якого дається відстрочка і потім проводиться повторна медкомісія.

Уникнути служби в армії в Україні в 2018 році можна при наявності таких проблем зі здоров’ям:

Актуальний і вичерпний список захворювань, які дають право на звільнення від призову на строкову службу в армію, міститься в «розкладі хвороб» (затверджено Наказом МОУ №402).

Яка відповідальність за ухилення від призову в армію?

В Україні передбачено два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. Як адмін покарання за неявку у військкомат застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • штраф від 85 до 119 гривень — перше порушення
 • штраф 170-255 гривень — повторне порушення

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання є умовним.

Юридичний портал України рекомендує:
консультація з призову на строкову службу (військовий адвокат)

9 online консультации по “ Призов до армії 2018: строкова військова служба ”

Призовнику прийшли вручити повістку, але невручили її через наявність у чоловіка довідки про те, що він є знятий з обліку військовозобов’язаних і призовників. Сказали принести копію довідки у військовий комісаріат. Призовник не зміг прийти, тому замість нього пішла я. У РВК сказали, що по новому закону довідка про зняття з обліку вже не є дійсною і потрібно пройти нову медкомісію, щоб отримати підтвердження придатності чи непридатності до строкової військової служби в ЗСУ. На зауваження, що довідка про зняття з військового обліку призовника є пожиттєвою, у військкоматі повідомили, що це не так і усі (без виключень) військовозобов’язані повинні пройти повторний медичний огляд.

Студент навчається на денному відділенні у ВНЗ, отримує другу вищу освіту за рівнем «бакалавр». Військкомат відмовляє у звільненні студента від призову на строкову військову службу посилаючись на те, що відстрочка надається лише один раз. При цьому у військкоматі ігнорують Закон № 2145-VIII від 05.09.2017 року, на підставі якого виключено пункт 10 статті 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (саме ця правова норма раніше обмежувала студентів у праві на відстрочку).

Чоловіка визвали на роботу у його вихідний день, повезли в лікарню робити ЕКГ та інші обстеження, нічого не пояснюючи. Медогляд для місця роботи чоловік пройшов 10 днів назад. З ним визвали ще декількох чоловіків приблизно такого ж віку. На запитання про причину відповідають, що начебто для воєнкомату, але напевно ніхто нічого не знає. Навіщо дурити людей і обманом примушувати робити те, що потрібно воєнкомату? Як після цього відноситися до мобілізаціі і т.д.

Допоможіть розібратися в ситуації. У поштову скриньку прийшла повістка з текстом: «Ви підлягаєте призову на строкову військову службу». Мені зараз 18 років. У зв’язку з цим виникає два питання:
1) Хіба у 2017 році беруть в армію з 18 років? Наскільки я пам’ятаю, за законом, з 20 до 27 років.
2) Чи є така повістка дійсною, адже вона прийшла в поштову скриньку і за неї ніхто не розписувався.

Указом Президента України №44/2017 призовний вік для чоловіків встановлено на рівні 20-27 років. Юнакам 18-19 років теж можуть надходити повістки до РВК, однак служити вони підуть тільки в разі особистої згоди та за умови укладення контракту.

Розпис про отримання повістки є доказом про належне сповіщення призовника. Разом з тим, притягнути до відповідальності призовника за ухилення від служби за повісткою підкинутою до поштової скриньки доволі складно.

Доброго дня! Мені прийшла повістка по місцю прописки, але зараз мене немає на території України. Чи може бути кримінальна відповідальність за ухилення від служби у такому випадку? Дякую за відповідь.

Можливість притягнення призовника до відповідальності за ст. 335 Кримінального кодексу визначається наявністю умислу на ухилення від призову на військову службу. Ця обставина не залежить від знаходження призовника за кордоном, або його перебування в межах країни. Щоб визначити ймовірність розшуку як ухилянта, внесення відомостей до ЄРДР і обмеження виїзду за кордон, потрібен детальний опис ситуації та вивчення всіх обставин справи. Для отримання кваліфікованої юридичної консультації — зверніться до адвоката з військового права, який спеціалізується на справах призовників і військовозобов’язаних (відстрочка, відповідальність, військовий облік). E-mail для звернень [email protected], вартість послуги з’ясовуйте у адвоката.

Добрий день. В мене виникло питання щодо позачергового призову на строкову службу в Національну гвардію України в серпні 2017 року. На якій підставі це роблять і чи є зміни в переліку підстав для відстрочки від армії при такому призові? Буду дуже вдячний за пояснення.

Літній призов громадян України на строкову військову службу в Нацгвардії проводиться відповідно до Указу Президента України № 178/2017. Перелік підстав для звільнення від військової служби для призовників залишився незмінним (більш детальна інформація — в статті).

www.lawportal.com.ua

Популярное:

 • Что необходимо для получения материнского капитала для строительства дома Список важных документов или какие бумаги нужны для получения выплаты из материнского капитала и снятия денежных средств После того, как государство разрешило получать единовременную выплату из материнского капитала, тысячи […]
 • Федеральный закон от 29122004 n 199-фз Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам […]
 • Вступил антипиратский закон "Антипиратский" закон – 2015. Перезагрузка 1 мая вступят в силу очередные "антипиратские" положения (Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных […]
 • Сроки приказа о зачислении Порядок зачисления в ВУЗы Ответы на самые популярные вопросы по поводу зачисления в ВУЗы. 27 июля - все ВУЗы обязаны выложить пофамильные РАНЖИРОВАННЫЕ (здесь не важно, копии или оригиналы поданы абитуриентом, важны лишь […]
 • Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя 954 от 25091995 Приказ Министерства энергетики РФ от 27 ноября 2014 г. N 871 "О признании утратившими силу Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных первым заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации В.Н. […]
 • Нужно ли платить налог на наследство квартиры Налог на наследство по завещанию, по закону, при наследовании квартиры? Налог на наследство по завещанию был отменен в России с января 2006 года. Такая же судьба постигла налоги на иные разновидности процедуры наследования, […]
 • Образец приказа по учету основных средств Примерная форма приказа о создании комиссии по приемке, вводу в эксплуатацию и списанию основных средств (подготовлено экспертами компании "Гарант") Приказо создании комиссии по приемке, вводу в эксплуатацию и списанию основных […]
 • Приказ 555 министерства обороны Приказ Министра обороны РФ от 18 августа 2014 г. N 555 "О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской […]