Зразок скарги на адвоката

Вимоги до оформлення скарги, що подається до ВКДКА

Вимоги Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність до процедури дисциплінарного провадження, що здійснюється Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність КДКА регіонів, деталізуються у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність , затвердженому рішенням РАУ від 30.08.2014 №120 зі змінами від 16.11.2017.

Згідно із Положенням, скарга до ВКДКА подається у письмовій формі. (п. 36.1). Вона підписується особою, яка її подає, або представником. В останньому випадку до скарги має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника (пп. 36.3, 36.4).

До скарги також слід додати копію рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також доказ надіслання скаржником копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів іншій стороні, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення (п. 36.5).

У самій скарзі мають бути зазначені:

1) найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, рішення якої оскаржується;

2) ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності);

3) ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) дата, номер рішення, що оскаржується;

5) доводи скаржника щодо незаконності та (або) необґрунтованості рішення;

6) вимоги скаржника;

7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

До скарги додається копія платіжної квитанції банківської установи про плату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду (36.6)

Від плати звільняються:

 • заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір»;
 • органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);
 • суди, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
 • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.

У разі відмови, або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги), така плата скаржнику не повертається.

Банківські реквізити ВКДКА для здійснення плати за ОТЗ:

ПІБ або найменування платника, ІПН або ЄДРПОУ платника, плата за ОТЗ розгляду (заяви) скарги (у разі оскарження рішення КДКА регіону зазначити регіон та реквізити рішення)

01.01.2018 — 30.06.2018 – 1762 грн.

01.07.2018 — 30.11.2018 – 1841 грн.

01.12.2018 — 31.12.2018 – 1921 грн.

Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення; у свою чергу у разі задоволення ВКДКА скарги адвоката на рішення КДКА, адвокат має право на відшкодування понесених витрат за організаційно-технічне забезпечення розгляду та підготовку скарги за рахунок заявника (скаржника), який звернувся із заявою (скаргою) до КДКА.

Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, подана за межами строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями, не пізніше десяти днів від моменту її надходження (п. 15).

Повернення скарги не перешкоджає повторному зверненню, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.(п. 16).

Скарги без зазначення місця проживання (місцезнаходження) заявника (скаржника), не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають (п. 17).

Крім цього, не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви (скарги) до однієї і тієї ж кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від одного і того ж заявника (скаржника) з одного і того ж питання, якщо перша заява (скарга) вирішена по суті; заяви (скарги), подані до неналежної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також заяви (скарги) осіб, визнаних судом недієздатними. (п. 18).

vkdka.org

Скарги на адвокатів повинні відповідати ряду формальних вимог

18.11.2014 17:17

Звернення громадян до органів адвокатського самоврядування з відповідними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами без дотримання всіх формальних вимог не може бути підставою для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката і притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Відповідне роз’яснення затверджено рішенням РАУ від 25.10.2014 №183.

Згідно пункту 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, у заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:

найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга);

ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи  для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності);

ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; зміст дисциплінарного проступку адвоката, згідно зі статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; вимоги заявника (скаржника);

виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника); зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, викладену у заяві (скарзі), перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Заява (скарга), оформлена без дотримання зазначених вимог, подана за межами строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями, не пізніше десяти днів від моменту її надходження.

Рішення про повернення заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особі, яка її подала.

Таким чином, звернення громадян до органів адвокатського самоврядування з відповідними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», без дотримання всіх формальних вимог, визначених Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, не може бути підставою для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката і притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

zib.com.ua

Зразок скарги на адвоката

Звертаємо увагу, що з 01.01.2018 року набуло чинності Рішення Ради адвокатів України № 203 від 23.09.2017 року, яким передбачено:

 1. Встановити та затвердити плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду:
 • заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності;
 • скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також
 • скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).
 1. Від плати, вказаної в п. 1. цього рішення, звільняються:
 • заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір»;
 • органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);
 • суди, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
 • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.
 1. У разі відмови, або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги), така плата скаржнику не повертається.
 2. Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення; у свою чергу у разі задоволення ВКДКА скарги адвоката на рішення КДКА, адвокат має право на відшкодування понесених витрат за організаційно-технічне забезпечення розгляду та підготовку скарги за рахунок заявника (скаржника), який звернувся із заявою (скаргою) до КДКА.

З урахуванням вищевикладеного, звертаємо увагу скаржників, що до скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури/дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури додається копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

vkdka.org

Скарги на адвокатів розглядатимуть КДКА інших регіонів – суд

ВКДКА має здійснювати перерозподіл та направлення заяв (скарг) на членів органів адвокатського самоврядування до КДКА іншого регіону з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді таких скарг. Певна презумпція цього встановлюється нормою ст. 63 Правил адвокатської етики.

Такого висновку дійшов Київський апеляційний адміністративний суд, залишивши постанову Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №826/18658/14 без змін. Копія відповідної ухвали КААС надійшла до секретаріату комісії, повідомляє прес-служба ВКДКА.

КААС виходив з того, що Правила адвокатської етики слугують обов’язковою для використання адвокатами системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні ними своїх багатоманітних та іноді суперечливих професійних прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури та принципів її діяльності, визначених Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами України, а також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката у дисциплінарному провадженні КДКА.

Нагадаємо, відповідно до ПАЕ, у разі звернення із скаргами щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді зазначених скарг Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування.

Водночас, частиною третьою статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Вказаним Законом не передбачено будь-яких винятків із загального правила визначення територіальної юрисдикції КДКА регіону, до якої підлягають направленню заяви (скарги) щодо поведінки адвоката.

Через неузгодженість цих норм на практиці виникла ситуація, за якої КДКА регіонів почали повертати до ВКДКА скарги на адвокатів без їх розгляду по суті. Через це ВКДКА вимушена була звернутися до Ради адвокатів України з ініціативою щодо включення питання внесення змін до ПАЕ до порядку денного з’їзду адвокатів України.

yur-gazeta.com

Скарги на адвокатів з КДКА перенаправляються в інший регіон

ВАСУ розглянув постанову Вищої КДКА про перенаправлення скарги на адвоката з Херсона в Миколаївську обл. і вважає її правомочною.

У ВКДКА надійшла скарга на херсонського адвоката, який входить до складу адвокатської дисциплінарної комісії даного регіону. Вищий орган розглянув її і перенаправив для розгляду в адвокатську комісію Миколаївській обл., тому що порахував неможливим розгляд скарги за місцем проживання і роботи відповідача.

Спочатку херсонська КДКА вирішила не розглядати дану скаргу і відмовила в порушенні дисциплінарного провадження проти одного зі своїх співробітників.

Таке рішення не влаштувало заявника, і він звернувся до вищої інстанції. У свою чергу ВКДКА керуючись законом «Про адвокатуру», прийняла рішення про неможливість розгляду даної справи контролюючим органом Херсонської обл. Так як відповідач працює в обласній КДКА, то комісія зобов’язана була взяти самовідвід від розгляду даної скарги, що не було виконано. Щоб виключити зацікавленість сторін ВКДКА постановила провести службове розслідування КДКА у сідньому регіоні.

Такий розвиток ситуації не влаштувал відповідача, який подав касаційну скаргу до ВАСУ. Але після того як вища судова інстанція ознайомилася з матеріалами справи вона визнала рішення ВКДКА правомочним і єдиним правильним.

Схожі новини

Суд може змінити розмір оренди землі, якщо була переглянута її грошова вартість

ВСУ постановив, що головним фактором, що впливає на орендну вартість землі, є його нормативна грошова оцінка. У разі її перегляду.

Курчин та партнери

14 Червень 2016, в 11:45

Донецькі вищі навчальні заклади в рейтингу кращих навчальних закладів світу

Нещодавно престижним європейським виданням Quacquarelli Symonds був опублікований перелык найбільш престижних вищих шкіл земної.

Курчин та партнери

25 Листопад 2015, в 12:32

Медогляд водіїв залишився в силі. ДРС змінила порядок його проведення

Повідомлення ряду ЗМІ про те, що в Україні більше не буде водійських медоглядів, виявилося неправдивим. Інформаційна плутанина.

Курчин та партнери

20 Січень 2016, в 13:20

Скарги на адвокатів з КДКА перенаправляються в інший регіон

ВАСУ розглянув постанову Вищої КДКА про перенаправлення скарги на адвоката з Херсона в Миколаївську обл. і вважає її правомочною.

kurchin.com.ua

Популярное:

 • Консультант плюс нотариус Консультант плюс нотариус ООО "ИЦ Консультант" г.Краснодар, ул. Гимназическая 49/1 телефон / факс: (861) 2-555-111 Новые функции нотариуса: исполнительная надпись, реестр участников ООО и другие Президент России подписал […]
 • Налог на выигрыш в лотерею сша Налогообложение выигрыша в лотерею в странах мира Государственные лотереи проводятся с целью поддержки национальных программ и общественных инициатив в сфере спорта, культуры, здравоохранения и т. п. Финансирование получают не […]
 • Тариф налог на автомобили Тарифы на транспортный налог в 2018 году Сейчас владельцев авто интересует не только повышение цен на бензин и стоимость машин, но и тарифы налога на транспорт в 2018 году. В современном мире люди все чаще покупают более […]
 • Частный нотариус выдавать свидетельства о праве на наследство М.Ю. Барщевский. Наследственное право Выдача свидетельства о праве на наследство "Моя жена хочет, чтобы я пошел и получил свидетельство о праве на наследство после матери. А зачем мне это: я - единственный, наследник: машины, […]
 • Можно ли вернуть товар на гарантии если он сломался Отказываются вернуть деньги за сломанный товар на гарантии, как его вернуть? Добрый день, как вернуть товар по гарантии в моем случае? У меня сломался кухонный комбайн. Он еще на гарантии. Я привезла его в сервисный центр. Мне […]
 • Ждал выплаты по осаго Сроки рассмотрения и выплат по ОСАГО Законодательная база в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности, призванная осуществлять возмещение ущерба здоровью либо имуществу стороны, пострадавшей в результате […]
 • Транспортный налог платит усн Транспортный налог на Упрощёнке Помимо стандартного налога организации, находящиеся на упрощенном режиме налогообложения, иногда бывают обязаны оплачивать транспортный налог. Транспортный налог на «упрощенке»: кто и когда должен […]
 • Надбавка к пенсии мвд на детей Надбавка к пенсии мвд на детей Статья 17. Надбавки к пенсии за выслугу лет К пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона (в том числе исчисленной в минимальном размере), начисляются […]